Sponzorský dar

22.09.2010 07:44

 

Všem , kteří nás podpořili ke zveřejnění žádosti o pomoc , děkujeme :

Děkujeme všem, kteří budou mít zájem pomoci .

Vaše příspěvky budou použity na zakoupení kompenzačních pomůcek pro neslyšící s pohybovou vadou .