Dva různé světy

Přicházím ze světa slyšících.Ze světa kde slyšení je schopnost,jejíž význam slyšící člověk téměř vždy podceňuje. Spontálně si sotva někdo připouští míru,v jaké je poškozen vztah mezi jedinci a okolním světem,pokud slyšení vypadne nebo je možné jen v omezené míře .

Čím více o omezeném nebo ztraceném slyšení přemýšlím , o to víc si uvědomuji jeho dopad.Mezilidský kontakt zažívá újmu v komunikaci s ostatními lidmi a nemůže ani probíhat bez překážek.pro normálně slyšícího je samozřejmé,že může slyšet a komunikovat svou vlastní řečí,slyšet zpěv,že může kdykoliv vnímat množství zvuků a tónů.

Význam slyšení pro vývoj člověka pozná člověk až tehdy,když je funkční výkonnost sluchového orgánu snížena nebo když je orgán zcela nefunkční.Když přemýšlím o tom,jak často jsem se setkávala se sluchově postiženými jedinci,došla jsem k závěru,že se to děje daleko častěji,než se na první pohled zdá. V běžném životě potkáváme znovu a znovu osoby,které mají potíže s porozuměním mluvené řeči. Někteří z nich nosí sluchadlo,které jsou díky vývoji tak malé,že jsou pro ostatní sotva viditelná.Ale taky potkáváme osoby,které se nedorozumívají pomocí mluvené řečí,ale pomocí znakového jazyku.Ale co znamená omezené slyšení nebo neschopnost slyšet pro postižené občany ve skutečnosti a jak tato změněná schopnost ovlivňuje jejich život,Vám sotva poví vnější nápadnosti či znaky.Čeho si slyšící a laikové všimnou,jsou jen určené symptomy.

VLASTNÍ POSTIŽENÍ VŠAK SPOČÍVÁ VE VNITŘNÍCH PSYCHICKÝCH PODMÍNKÁCH.

Tyto pocity nemůže posoudit člověk,který stojí ve světě,kde každý den slyší zpěv,kdy slyší pláč dítěte,když slyší jak padají kapky deště nebo je bouře.

Tyto pocity může posoudit člověk,který přešel do druhého světa.Do světa neslyšících . Člověk,který přechází vysoký a dlouhý most mezi oběma světy.

Dnes už i já vím,že tato cesta je plná nevýhod,překážek,ponižování a nelidskosti . Obdivuji všechny,kteří tento most přešli a nenechalo to na nich žádnou skvrnu.

JÁ MEZI TYTO LIDIČKY NEPATŘÍM. JÁ SE SNAŽÍM V TOMTO SVĚTĚ PŘEŽÍT.

 

autorka